Generalna skupščina Mednarodne federacije zvez študentov medicine (International Federation of Medical Students’ Associations - IFMSA) zaseda dvakrat letno - v mesecu marcu -  ti. “March Meeting”, in v mesecu avgustu - ti. “August Meeting”.

International Federation of Medical Students’ Associations je mednarodna federacija zvez študentov medicine. Združuje več kot 100 držav članic in je največja študentska organizacija na svetu.

IFMSA ima uradni status nevladne organizacije znotraj Združenih narodov (UN). Leta 2001 so ji Združeni narodi priznali pomembno vlogo pri globalnem boju proti HIV in AIDS-u. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je priznala IFMSA kot mednarodni forum študentov medicine. Sedež organizacije je v Kopenhagnu na Danskem.

Misija

Our mission is to offer future physicians a comprehensive introduction to global health issues. Through our programming and opportunities, we develop culturally sensitive students of medicine, intent on influencing the transnational inequalities that shape the health of our planet.

IFMSA je bila ustanovljena maja 1951 v Kopenhagnu na Danskem. Prvo generalno skupščino je gostil London leta 1952. Udeležilo se jo je 30 udeležencev iz desetih držav. Od samega začetka je sta bili glavni aktivnosti IFMSA mobilnost in izmenjave študentov. Z rastjo organizacije so se pridružile številne druge dejavnosti – od strokovnih konferenc in poletnih šol do delavnic in regionalnih srečanj s specifičnimi temami. Danes šteje več kot 1,3 milijona članov, ki se srečujejo dvakrat letno na dogodkih v obsegu več kot 1000 obiskovalcev.

Dejavnosti
Standing Committee on Medical Education (SCOME)
zajema forum debat, delavnic in aktivnosti, ki vsebinsko obravnavajo medicinsko izobraževanje, razvoj novih izobraževalnih metod, primerljivost izobraževalnih sistemov in izmenjavo znanja.
Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE)
koordinira mednarodne študentske izmenjave med kliničnimi bolnišnicami po vsem svetu ter ponuja izkušnjo različnosti zdravstvenih sistemov in kultur.
Standing Committee on Public Health (SCOPH)
se ukvarja z javnozdravstvenimi problemi, tako s področja nalezljivih bolezni, cepljenja in protimikrobne odpornosti kot s področja nenalezljivih bolezni (srčno-žilne, sladkorna bolezen, rak, duševno zdravje ipd.)
Standing Committee on Reproductive Health including HIV/AIDS (SCORA)
si prizadeva razširjati in deliti znanje o zdravem reproduktivnem življenju, preprečevanju spolno prenosljivih infekcij, vzpostavlja celotni pristop k problematiki HIV/AIDS-a in tako opremlja študente s potrebnimi veščinami za vzpostavitev lokalnih aktivnosti.
Standing Committee on Research Exchange (SCORE)
koordinira raziskovalne izmenjave. Študentje medicine so vključeni v raziskovalne projekte, ki trajajo od 4 tednov do 6 mesecev.
Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP)
združuje študente, ki stremijo k ustvarjanju enakopravnega in miroljubnega sveta ter verjamejo v mednarodno, medkulturno in medosebno solidarnost. Koordinira zdravstvene projekte, ki se ukvarjajo s človeškimi pravicami, ranljivimi populacijami, begunci in drugimi področji.

Vsako leto najvišji organ IFMSA – generalna skupščina (GA) – izvoli Moštvo uradnikov IFMSA. Slednjega sestavljajo direktorji posameznih komitejev in aktivnosti, regionalni direktorji ter Izvršni odbor. Izvršni odbor je tisti, ki dnevno vodi IFMSA in je zadolžen za finance, marketing, zunanje odnose, administracijo, razvoj in podporo nacionalnim organizacijam.

Generalna skupščina voli tudi Nadzorni odbor, ki ocenjuje in nadzira delo IFMSA »uradnikov« in v skladu s pooblastili tudi ustrezno ukrepa v primeru težav.

© 2018 - 2019 SloMSIC. Vse pravice pridržane.