Organizatorji

Slovenski študentje medicine smo v IFMSA aktivni skorajda od samih začetkov. Prve delegate smo na skupščino IFMSA poslali že leta 1952 in to leto zato označujemo kot pričetek organiziranja Slovenskih študentov medicine na mednarodnem področju.

Najdaljšo tradicijo ima Društvo študentov medicine Slovenije, ki združuje študente medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. DŠMS je danes eno največjih študentskih društev, ki pod svojim okriljem združuje preko 1200 članov, ki načrtujejo, pripravljajo in izvajajo preko 20 projektov, večinoma tradicionalnih ter znotraj Slovenije in tudi mednarodno prepoznanih (Projekt Virus, Imuni, Misli na srce, Za življenje!, Medimedo ...)

Več o društvu lahko najdete na društveni spletni strani (www.dsms.net).

Drugo društvo, aktivno v slovenskem prostoru, je Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM), ki združuje študente medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. DŠMM je sicer mlajše in manjše izmed obeh društev, vendar kljub temu ne zaostaja pri zagnanosti članov in raznolikosti dejavnosti. Več o društvu lahko najdete na društveni spletni strani (www.medicinec.si).

Zveza študentov medicine Slovenije (ZŠMS) je krovna organizacija, ki povezuje študente medicine Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS) in Društva študentov medicine Maribor (DŠMM) ter jih zastopa in predstavlja na mednarodnem področju.

Soorganizatorji

© 2018 - 2019 SloMSIC. Vse pravice pridržane.